Електрически инсталации

Направа на електрически  инсталации

Сервиз Атанасов, гр. Пловдив, извършва направа на ел. инсталации, заземяване, поддръжка, поставяне на ключове, бушони, ел.  защити, предпазни схеми, контакти, предпазители и др.